yes, therapy helps!
Humanistisk terapi: Vad är det och på vilka principer är det baserat?

Humanistisk terapi: Vad är det och på vilka principer är det baserat?

Juni 15, 2021

Det verkar som om humanistisk terapi är på mode . Överallt finns kurser, konferenser, webbsidor, artiklar ... och uppenbarligen finns försvarare och retraktorer.

Jag kommer inte att positionera mig själv, men jag tycker att det är intressant att verkligen veta vad vi pratar om, på samma sätt som jag tycker att det är viktigt att vi lär oss att skilja humanistisk terapi eller tillvägagångssätt från andra opålitliga discipliner. När något blir modernt, saknar vi tid att uppfinna "alternativ" av tvivelaktig trovärdighet.

Ursprungen för humanistisk terapi

Det anses att prekursorn för det humanistiska tillvägagångssättet var Carl Rogers (1959). Han var en amerikansk psykolog som, innan han blev en relevant klinisk psykolog, studerade lantbruk vid universitetet och senare blev intresserad av teologi, som kom honom i kontakt med filosofin.


Carl Rogers uppträdde i ett specifikt socioekonomiskt sammanhang, han kom inte fram ur ingenstans. På 60-talet blev allt ifrågasatt; Det var ögonblicket av studentrörelser, hippier, feminism, ekologer ... det fanns en önskan om förändring. Och i den odlingsplatsen framträdde humanistiska psykologin .

Humanistisk psykologi framträder

Vi skulle kunna förenkla den här psykologens nuvarande identitet genom att säga att "humanisterna" inte bara undersöker lidandet, utan fördjupar människans tillväxt och självkännedom. De är mer angelägna om att föreslå alternativ till detta lidande än att studera beteende . De ger en positiv vision och deras grund är den vilja och hopp om samma person. De börjar från godhet och hälsa och förstår att psykiska störningar eller vardagliga problem är snedvridningar av denna naturliga tendens. De fokuserar på friska människor och anser att personligheten är medfödd och "bra" i sig.


I humanistiska modeller finns det inget överklagande till det förflutna eller den personliga historien utan snarare de möjligheter och verktyg som finns tillgängliga för den person som för närvarande påverkar deras problem och / eller lösning. Vi kan säga att det analyserar nutiden, här och nu. För tillfället är det inte möjligt att njuta av och utnyttja denna present när problemen uppstår. Humanister förstår att den "friska" personen är den som är berikad av sin erfarenhet. Dess syfte är att veta och lära sig gradvis.

Humanisterna försvarar att varje person på ett medfödd sätt har en potential som tillåter dem att växa, utvecklas och självaktualisera och att patologin uppträder när dessa förmågor blockeras. De anser att individen måste lära sig att vara, att veta och att göra, och att det är samma person som måste hitta lösningarna på egen hand, vilket ger honom total frihet att besluta. Patologiska störningar är avkallelser eller förluster av denna frihet som inte tillåter dig att fortsätta din process av livstillväxt.


Bidrag från det humanistiska perspektivet

Några av de viktigaste bidragen som förekommer i samband med utseende av humanistisk terapi är följande:

  • Optimistisk vision : Personens potential är verktyget för att lösa sina egna problem.
  • Betoning på sociala faktorer : Självkunskap måste kopplas till ett socialt ansvar.
  • Terapi som intervention : placera hjälpen till personen som mål och slutmål.

Vi måste också komma ihåg att dessa modeller postulerar att individen inte reagerar på verkligheten, utan snarare till den uppfattning han har av det, vilket är helt subjektivt.

Kritik av detta tillvägagångssätt

En annan anmärkningsvärd punkt är den som har mest kritiserat detta tillvägagångssätt: dess teoretiska svaghet . Humanistisk psykologi flyr från klassificeringen och anser inte den vetenskapliga metoden som en "naturlig" metod för att förstå det "onormala" beteendet. Detta innebär att denna nuvarande inte åtföljs av en solid empirisk bas och lider av teoretisk svaghet, vilket har lett till många rörelser av "självhjälp" av tvivelaktig trovärdighet.

En annan kritik som denna rörelse har fått är att betrakta människan som "bra i naturen". Det är en optimistisk inställning och säkert mycket lämplig för tiden, men Glöm att människan är en uppsättning negativa och positiva faktorer och egenskaper , och därför måste vi överväga båda.

"Den nyfikna paradoxen är att när jag accepterar mig själv som jag är, då kan jag förändras." -Carl Rogers

???? SCIENTISM EXPOSED ???? Full Documentary (2016) HD (Juni 2021).


Relaterade Artiklar