yes, therapy helps!
De 40 bästa fraserna av ledarskap (mycket inspirerande)

De 40 bästa fraserna av ledarskap (mycket inspirerande)

Augusti 14, 2020

Vi anser att en ledare är ett eller de personer som kan organisera och styra gruppers beteende mot ett eller flera specifika mål, erkända av dem som den leder till. Denna position, som är förknippad med makt men samtidigt med ansvar och engagemang, kan bli en tung börda.

Ledande är inte lätt: du måste anta den riktning som laget tar, konfronteringen av svårigheterna både i uppgiften och bland gruppmedlemmarna eller konsekvenserna och ansvarsområdena som härrör från de beslut som fattas. Det är därför som vi i denna artikel ser några bra ledningssätt Det kan vara en inspiration

  • Relaterad artikel: "101 motiverande fraser att fokusera på framgång"

En karantän av stora ledarskapssatser

Det finns många författare som har återspeglat sina tankar om vad ledarskap innebär, på grund av den stora inverkan som kan spela roll som dem som anses ledare för alla som följer dem eller dem som leder. Nästa kommer vi att se ett litet urval av meningar om ledarskap förslag från olika tänkare, experter och ledare genom historien .


1. Att leda människor, gå efter dem (Lao Tzu)

Denna första mening återspeglar ett grundläggande faktum: ledaren är att han har som erkänner och följer honom, att vara en sann ledare, inte vem som gör vad han gillar stöds av makt, men som verkligen bryr sig om dem som har satt honom där han är.

2. Den som aldrig har lärt sig att lyda kan inte vara en god befälhavare (Aristoteles)

Författaren speglar behovet av dem som leder till att de ställs i stället för dem som leds av honom.

3. Ledarens uppgift är att ta folk från var de är till där de inte har varit (Henry Kissinger)

Kort formulering som speglar att ledaren dyker upp när det är nödvändigt att nå en punkt som gruppmedlemmarna inte kan lösa individuellt eller utan samordning.


4. Makt är inte kontroll. Makt är kraft och ger den kraften till andra. En ledare är inte någon som tvingar andra att bli starkare (Beth Revis)

Denna reflektion gör tydlig hänvisning till förekomsten av en skillnad mellan ledande och förtryckande att få eller behålla makten.

5. En stor person lockar stora människor och vet hur man håller dem tillsammans (Johann Wolfgang von Goethe)

Fras som visar relevansen av personlighet och disposition gentemot andra när det gäller att leda effektivt.

6. Den goda ledaren vet vad som är sant; Den onda ledaren vet vad som säljer bättre (Confucius)

Konfucius berättar för oss i den här meningen att den goda ledaren inte är den som är engagerad i att manipulera andra för att bevara sin bild och makt, men den som arbetar för att uppnå välbefinnande hos dem som leder, även om det kan skada dem.

  • Relaterad artikel: "De 68 bäst kända fraserna av Confucius"

7. De vilda ankorna följer ledaren av sin flock genom formen av deras flygning och inte av deras squawk (kinesiska ordspråk)

Det här uttrycket återspeglar tanken att det viktiga är att ge och vara ett exempel, inte att ge en bild av styrka eller för att förtrycka ledarna.


8. En bra ledare tar människor där de vill gå. En bra ledare tar dem till där de inte nödvändigtvis vill gå men de måste vara (Rosalynn Carter)

Den förre första damen hänvisar till det faktum att de beslut som måste fattas inte alltid överensstämmer med den nuvarande majoritetstanken, och ibland är det nödvändigt att främja ett tillvägagångssätt mot en viss position.

9. Vem som helst kan hålla rovet när havet är lugnt (Publilio Siro)

Denna författare berättar att autentiskt ledarskap visas när svårigheter uppstår, är enkla att styra utan något verkligt problem.

10. Ledarskapets högsta kvalitet är integritet (Dwight Eisenhower)

Eisenhower Det indikerar vikten av integritet inom ledarens roll.

11. Den bästa verkställande mannen är den som har förnuftet att välja bra män att göra vad de vill göra och tillräckligt med återhållsamhet att inte röra med dem medan de gör det (Theodore Roosevelt)

En bra ledare kan maximera och optimera användningen av de kunskaper han leder, alltid respektera dem som de är: de som har placerat honom i en maktposition.

12. Det är bättre att leda bakifrån och placera andra framför, speciellt när det går bra. I stället måste du ta första raden när det finns fara. Det är då människor kommer att uppskatta ditt ledarskap (Nelson Mandela)

Mandela reflekterar i denna mening om vikten av att låta andra utvecklas fritt men agerar med riktighet och visar sina ansikten i tider av behov.

13. Människor borde inte känna sig skyldiga. De måste kunna välja sin egen ledare (Albert Einstein)

Sant ledarskap är det som uppstår ur erkännande och inte från införande, vilket indikeras av den välkända författaren till denna fras.

  • Relaterad artikel: "125 meningar av Albert Einstein om vetenskap och liv"

14. Kunskapen om kommunikation är ledarskapets språk (James Humes)

Denna fras indikerar vikten av att ledaren kan korrekt kommunicera de olika målen och aspekterna som de som följer honom måste ta hänsyn till, samt att kunna acceptera och värdera åsikterna för var och en av dem.

15. Gå inte där vägen leder. Gå där det inte finns någon väg och lämna ett märke (Ralph Waldo Emerson)

En fras som återspeglar att ledaren inte begränsar sig till att följa den föreskrivna vägen, utan kan skapa nya lösningar och sätt på vilka andra kan gå.

16. När det gäller stil, simma med strömmen. När det gäller principer kvarstår det som en sten (Thomas Jefferson)

Denna fras återspeglar behovet av att vara anpassningsbar men i sin tur behålla de principer och värderingar som vägleder dig .

17. En bra ledare fastnar inte bakom sitt skrivbord (Richard Branson)

Om någon vill vara en bra ledare kan han inte vara passiv: han måste kunna observera och reagera på förändringar i miljön och behoven av det han leder, erbjuda sitt stöd och verkligen utöva sin roll i kontakt med verkligheten.

18. Exemplet är inte det viktigaste att påverka andra. Det är det enda (Albert Schweitzer)

Som vi tidigare sagt är det ett exempel som gör att någon erkänns och förtjänar respekt och till och med ledarskap.

19. En sann ledare har förtroendet att vara ensam, modet att göra svåra beslut och medkänsla att lyssna på andras behov. Han föreslår inte att vara ledare, men blir en på grund av hans handlingar och integriteten av hans avsikt (Douglas MacArthur)

Att vara ledare är något som inte är rätt, men något som härrör från att förtjänar det. På samma sätt kan den goda ledaren möta vad som är nödvändigt, vad som måste vidtas för att uppnå det och dess konsekvenser.

20. Stanna med en ledare när du har rätt, stanna hos honom när han fortfarande har rätt, men lämna honom när han inte längre är (Abraham Lincoln)

Fras som hänvisar till behovet av att visa det ledarskapet är inte något evigt eller absolut eller att en ledare inte alltid måste vara rätt, det är viktigt att inte blind eller idealisera ledaren och veta hur man skiljer sig från honom när han slutar slåss för rätt sak.

21. Det finns en skillnad mellan att vara ledare och vara en chef. Båda är baserade på auktoritet. En chef kräver blind lydnad; en ledare ökar sin auktoritet genom kunskap och förtroende (Klaus Balkenhol)

Fras som tydligt skiljer mellan positionen erhållen genom position eller påläggning och som erhållits med respekt.

22. En bra ledare är inte en konsensus sökare, men en konsensus shaper (Martin Luther King)

Ledaren ska inte bara vänta på att alla ska komma överens, men borde aktivt söka konsensus att genereras och riktas till något positivt.

23. Ledarskap och lärande är oumbärliga för varandra (John F. Kennedy)

Ledarskap behöver lära sig att kunna utöva och reglera sina funktioner, medan lärande kräver en vägledning för att kunna utföra

24. Ledarskapet låser upp potentialen hos människor för att göra dem bättre (Bill Bradley)

Den bra ledaren hjälper andra att optimera och utveckla sin fulla potential

25. Ledarskap handlar inte om titlar, positioner eller flödesdiagram, utan om ett liv som påverkar en annan (John Maxwell)

Vikten av ledarskap är faktiskt den effekt det har på ledarna och de konsekvenser som deras handlingar kan ha på sina liv.

26. Stora ledare definieras inte av bristen på svaghet, men genom närvaro av tydliga styrkor (John Zenger)

Även om vi i några av de tidigare meningarna har nämnt några typiska egenskaper hos en bra ledare är sanningen att det inte innebär att de inte kan ha svagheter: vi alla har ett brett utbud av brister och svagheter. I vad de personligheter som fungerar som ledare stick ut är vanligtvis i existensen av stora styrkor.

27. Ledarskapets hemlighet är enkelt: gör vad du tror, ​​rita en bild av framtiden och åka dit (Seth Godin)

Att sträva efter att uppnå ett mål och hjälpa till att uppnå sitt resultat är i grunden den enda känslan av ledarskap.

28. Pessimisten klagar över vinden. Optimisten förväntar sig att den ska förändras. Ledaren arrangerar ljuset (John Maxwell)

Ledarens roll är att styra åtgärden och måste vara ett fundamentalt aktivt element för att uppnå målen.

29. Om en ledare inte överför passion och intensitet, blir det ingen passion och intensitet inom organisationen och de kommer att börja falla och bli deprimerade (Colin Powell)

Fras som återspeglar behovet för dem som leder till att göra det med motivation och med syftet att generera det i resten.

30. Utmaningen med ledarskap är att vara stark men inte oförskämd, snäll men inte svag, omtänksam men inte lat, självsäker men inte arrogant, ödmjuk men inte blyg, stolt men inte arrogant, har humor men inte ser dum ut (Jim Rohn)

Vi har redan tidigare kommenterat att ledarens roll är svår, vilket är mycket användbart förekomsten av vissa faktorer som de som nämns men utan att ta dem till det yttersta.

31. De ledare som arbetar mest effektivt, verkar mig aldrig, säger aldrig "jag". De tror inte "jag". De tycker "vi". De tror "lag" (Tom Peters)

Fras det betonar vikten av att fokusera på teamets välbefinnande och genom att det når sina mål, lämnar "själven" åt sidan.

32.Berätta inte för folk hur man gör saker, berätta för dem vad de ska göra och låt dem överraska dig med deras resultat (George S. Patton)

Ledaren ska inte markera varje steg på vägen, men ange vilken riktning som ska gå och tillåta varje kapacitets strömning.

33. Ledare är visionärer med en underutvecklad känsla av rädsla och utan begreppet sannolikheter mot dem (Robert Jarvik)

Även om viss försiktighet är bra, bör rädsla inte låta ledarskapet förlora sitt grepp men ledaren måste ta risker och driva de föreslagna målen.

34. Om dina handlingar inspirerar andra att drömma mer, lära sig mer, gör mer och vara mer, du är ledare (John Quincy Adams)

En ledare styr inte bara, men måste också fungera som ett exempel och inspiration

35. Människor som är verkligt kraftfulla är väldigt ödmjuka. De försöker inte imponera, de försöker inte påverka andra. De är helt enkelt. Andra människor är magnetiskt lockade till dem (Sanaya Roman)

Vacker fras som återspeglar att de som får mer erkännande är vanligtvis de väldigt ödmjuka, vilket vanligtvis gör dem kära ledare.

36. Ledarskap innebär att en grupp, stor eller liten, är villig att anförtro auktoritet till en person som har visat förmåga, visdom och kompetens (Walt Disney)

En kort men noggrann definition av vad ledarskap innebär.

37. En ledare är bättre när människor knappast vet att han existerar, när hans arbete är klart och hans mål är uppfyllt, kommer de att säga: vi gjorde det (Lao Tzu)

Denna författare återspeglar tanken att den bästa ledaren är den som kan övertyga andra om det De erhållna resultaten är enbart på grund av sina egna åtgärder , trots att det har varit en liten uppfattad guide bakom. På samma sätt innebär detta att ledaren i fråga inte leder till att man erhåller erkännande utan av verkligt intresse för att nå de föreslagna målen.

38. Bli den typ av ledare som folk skulle följa frivilligt, även om du inte hade titel eller position (Brian Tracy)

I linje med meningen i den föregående meningen får vi veta om vikten av att vi, innan vi blir ledare, försöker vara den typ av person som vi verkligen vill följa.

39. En ledare är någon du följer till en plats du inte skulle gå själv (Joel Barker)

Denna fras berättar igen att bra ledarskap gör det möjligt för alla medlemmar i en grupp att uppnå resultat som de inte skulle uppnå själva.

40. Den som har stor makt bör använda den lätt (Seneca)

Den här sista meningen säger att kraften inte är något som ska missbrukas, men ska endast användas när det behövs.


The Renaissance: Was it a Thing? - Crash Course World History #22 (Augusti 2020).


Relaterade Artiklar